19 دی: سفیر ایران در بیروت می گوید که روزنامه النهار صحبت های ماکرون را در مورد ایران در جریان بازگشت از اجلاس بغداد ۲ در اردن تحریف کرده است.
مجتبی امانی در صفحه توییتر خود در این ارتباط نوشت: «برخی رسانه های داخلی، خبر تحریف شده روزنامه النهار را از سخنان ماکرون استفاده کردند. خبر دقیق لوموند اینگونه است:
من از ابتدا متقاعد شده‌ام که مسائل لبنان، سوریه و فراتر از آن تنها در صورتی قابل حل است که با توجه به نفوذ ایران درمنطقه چارچوبی برای گفتگو از جمله با ایران پیدا کنیم.»
به گزارش ایسنا، پیش از این برخی از رسانه ها به نقل از روزنامه النهار نوشته بودند که امانوئل ماکرون رییس جمهور فرانسه گفته است که مسائل عراق و لبنان و سوریه فقط در چارچوب کاهش تأثیر ایران در منطقه قابل حل است.

  • نویسنده :
  • منبع :