19 دی: در آخرین رنگ‌بندی کرونایی اعلامی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رنگ کرونایی قم زرد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، بر اساس آخرین به‌روزرسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته‌های گذشته صفر بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از سه به چهار شهر رسید.
همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۷۶ به ۶۲ شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۶۹ به ۳۸۲ شهر افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، رنگ کرونایی استان قم در چهارم آذرماه امسال از رنگ زرد به رنگ آبی تغییر کرده بود.
سرپرست معاون دانشگاه علوم پزشکی قم نیز بیان کرد: تاکنون هیچ مورد مثبتی از سویه جدید کرونا در این استان شناسایی نشده‌است.
مجید محبی تاکید کرد: با توجه به این‌که در فصل زمستان شاهد شیوع بیماری‌های ویروسی و تنفسی در بین کودکان هستیم، خانواده‌ها باید مراقب سلامتی کودکان خود باشند و از حضور در تجمعات غیرضروری خودداری کنند.

  • نویسنده :
  • منبع :