19 دی: امیرعبداللهیان از دیدار با وزیر خارجه پاکستان گزارش داد.

گزارش توییتری امیرعبداللهیان از دیدار با وزیر خارجه پاکستان به شرح زیر است:
با جناب آقای بوتو وزیر خارجه محترم جمهوری اسلامی پاکستان در حاشیه نشست شورای وزیران اکو دیدار کردم.
با هم در خصوص تجارت، ترانزیت، گردشگری، و همکاری منطقه ای/بین المللی اتفاق نظر داریم.
قرار است به زودی یک بازارچه مرزی جدید را افتتاح کنیم.
افغانستان همچنان نگرانی مشترک ماست.
  • نویسنده :
  • منبع :