19 دی: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد:‌ رنگ کرونایی این استان بعد از گذشت ۳۵ روز دوباره آبی شد.
در مطلب ارائه شده از سوی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم آمده‌است:‌ بر اساس آخرین به روز رسانی‌ها، قم به وضعیت آبی کرونا بازگشت ،تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته‌های گذشته صفر بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۴ به ۲ شهر کاهش یافت.
همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۰۲ به ۱۰۵ شهر و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۴۲ به ۳۴۱ شهر رسید.
۱۰ دی ماه رنگ کرونایی قم به وضعیت زرد تغییر پیدا کرد.

  • نویسنده :
  • منبع :