19 دی: همزمان با سراسر کشور آزمون ورودی جامعه الزهرا با حضور ۴ هزار داوطلب در قم برگزار شد.
سیده زهره برقعی، مدیر جامعه الزهرا گفت: آزمون ورودی جامعه الزهرا با حضور ۴ هزار نفر از داوطلبان همزمان در قم و سایر استان‌های کشور برگزار شد. 
او ادامه داد: برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ در سه مقطع تحصیلی سطح دو سطح سه و سطح چهار داوطلبان با یکدیگر رقابت می‌کنند.
مدیر جامعه الزهرا افزود: آزمون در مقطع سطح دو به صورت عمومی و در سطح سه ۱۶ رشته و در سطح چهار ۶ رشته برگزار می‌شود.
برقعی گفت: نتایج این آزمون در بخش کتبی ابتداد در ابتدای اردیبهشت ماه اعلام می‌شود و بعد از انجام مراحل مصاحبه نتایج نهایی فبول شدگان در انتهای شهریور ماه اعلام خواهد شد.

  • نویسنده :
  • منبع :