19 دی: معاون سوادآموزی قم گفت: ۱۴۸ نفر در ندامتگاه‌های استان در سال گذشته موفق به سوادآموزی شدند.
حجت السلام والمسلمین محمد رضا قاسمی نیا، معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم با بیان اینکه در سال گذشته ۱۴۸ سوادآموز در دوره‌های سوادآموزی، تحکیم و انتقال کلاس‌های طرح ندامتگاه استان قم از نعمت و موهبت سواد برخوردار گشته اند اظهار کرد: این سوادآموزان علاوه بر سوادآموزی، مهارت‌های اجتماعی، حقوق شهروندی و مهارت‌های اساسی زندگی را نیز فرا گرفته اند.
او سوادآموزی زندانیان را گامی موثر برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، سلامت روانی و اجتماعی جامعه دانست و تصریح کرد: باید تمامی بی سوادان و کم سوادان زندان‌های استان در فرصت دوم آموزش از نعمت سواد بهره‌مند شوند.
قاسمی نیا همت وپشتکار وندامت مددجویان را برای جبران خسارت‌های گذشته مهم ذکر کردوگفت: آنچه امروزه نقش مهمی در افزایش جرائم دارد، سوءاستفاده‌های رسانه‌ای و فضای مجازی وعدم سواد حقوقی برخی از افرادجامعه است که در این خصوص باید ابعاد سواد به ویژه دراین موضوعات وشاخه‌ها آموزش داده شود.
او اظهار کرد: شرکت درکلاس‌های سوادآموزی ومطالعه مطالب ومحتوا‌های سودمند وارتقای سطح دانش وبه کارگیری آموخته‌ها درزندگی؛ در تغییررفتارانسان‌ها ارتباط دارد ومی توانیم شاهد کاهش جرائم و آسیب‌های فردی و اجتماعی در جامعه باشیم.
قاسمی نیا با قدردانی از همراهی مسولان اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خاطرنشان کرد:در سال جاری نیزآماده هرگونه اقدام و همکاری و پیگیری برای تشکیل کلاس‌های سوادآموزی در ندامتگاه می‌باشیم.

  • نویسنده :
  • منبع :