19 دی: یک تن یخ غیربهداشتی در قم معدوم شد.
در بازدید کارشناسان بهداشت محیط، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم از یکی از کارخانه‌های تولید یخ در قم، از توزیع یخ‌های با بسته بندی دستی جلوگیری شد.
همچنین در این بازدیدها، حدود یک تن یخ غیر بهداشتی معدوم و خط تولید و بسته بندی یخ به صورت دستی پلمب شد.
در این کارگاه، یخ‌های تولیدی در قالب‌های بزرگ در شرایط غیر بهداشتی خرد و در اوزان کوچکتر به صورت دستی بسته بندی و عرضه می‌شد.

  • نویسنده :
  • منبع :