19 دی: اداره‌کل راه و شهرسازی استان قم با صدور اطلاعیه‌ای از تعیین مهلت یک هفته‌ای برای بارگذاری مدارک متقاضیان در سامانه جامع طرح نهضت ملی خبرداد.
متقاضیانی که در سامانه جامع طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند و در وضعیت «در انتظار بررسی» یا «در انتظار تایید استعلام» می‌باشند و مدارک بارگذاری نکرده‌اند، از امروز به مدت یک هفته (تا تاریخ ۲۳ خرداد) مهلت دارند نسبت به بارگذاری مدارک در سامانه اقدام نمایند.
تمام صفحات شناسنامه می‌بایست به صورت خوانا و واضح بارگذاری شود، سابقه بیمه می‌بایست ممهور به مهر کارگزاری بیمه باشد و عکس پرینت بدون مهر مورد پذیرش نیست.
اگر یکی از زوجین متولد و صادره از قم باشد یا فرزند متولد قم داشته باشند برای سابقه سکونت صفحه اول شناسنامه او کفایت می‌کند، مواردی همچون استشهاد محلی و اجاره نامه و کارت ملی قدیمی و صفحه اول دفترچه قابل قبول نیست.
عدم بارگذاری مدارک در زمان و مهلت اعلامی منجر به رد درخواست شدن ثبت نام متقاضی می‌شود.

  • نویسنده :
  • منبع :