19 دی: وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی با حضور تبلیغاتی در مرزهای کره جنوبی با کره شمالی، ادعاهای ضد ایرانی خود و رژیم متبوعش را تکرار کرد.
خبرگزاری فلسطینی سما روز پنج شنبه به نقل از وب سایت عبری «وای نت» نوشت که این اقدام «ایلی کوهن» درچارچوب سفر رسمی این سرکرده رژیم صهیونیستی به کره جنوبی انجام شده که امروز وارد این کشور شده است.
کوهن در این مانور تبلیغاتی، کره شمالی را کشوری منزوی توصیف کرد و با تکرار مزاعم صهیونیستی خود گفت که جهان باید اطمینان حاصل کند که ایران به دومین کره شمالی تبدیل نشود.
این مقام صهیونیست با تکرار ادعاهای بی پایه و اساس این رژیم غاصب مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای، مدعی شد: زمان آن فرا رسیده که تصمیمات دیپلماتیک سختی اتخاذ کنیم تا از دستیابی تهران به سلاح هسته ای و تهدید ثبات جهانی جلوگیری کنیم.

  • نویسنده :
  • منبع :