19 دی: رئیس گروه امور رسانه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم گفت: درسالجاری ۱۷ رسانه جدید به تعداد کل رسانه‌های این استان با دریافت مجوز افزوده شد.
حجت الاسلام علی اسماعیلی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این رسانه‌ها شامل هفت دوفصلنامه،‌ ۶ فصلنامه، ۲ دوماهنامه و ۲ پایگاه خبری است.
وی با اشاره به این که با افزوده شدن این ۱۷ رسانه، تعداد کل رسانه‌های قم به ۵۲۰ مورد رسید گفت: تعداد کل رسانه‌های مکتوب استان ۳۰۱ عدد ،‌الکترونیکی برخط ۹۴ عدد و الکترونیکی غیر برخط ۱۲۵ مورد است.
وی افزود: قم دارای هفت روزنامه،‌هشت هفته نامه، ۲ دوهفته نامه،‌۲۰ ماهنامه، چهار دو ماهنامه،‌۱۱۳ فصلنامه، ۱۳۳ دوفصلنامه و ۱۴ سالنامه است.
رئیس گروه امور رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم ابراز داشت: در رسانه های الکترونیکی برخط قم دارای سه خبرگزاری و ۹۱ پایگاه خبری می‌باشد.
وی اظهار داشت: در موضوع رسانه های الکترونیکی غیر برخط (دیجیتال) نیز قم دارای هشت ماهنامه،‌۴۷ فصلنامه، ‌۶۸ دوفصلنامه، یک سالنامه و ۲ دوسالنامه است.

  • نویسنده :
  • منبع :