19 دی: رحمان قهرمانپور،صاحب نظر حوزه دیپلماسی در صفحه شخصی خود در توییتر به خبر موافقت ایران با افتتاح مسیر زمینی کریدور زنگزور در جنوب قفقاز واکنش نشان داد.
رحمان قهرمانپور،صاحب نظر حوزه دیپلماسی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
اگر خبر موافقت ایران با عبور کریدور زنگزور از خاک ایران درست باشد و خبر سازی رسانه ای نباشد تحولی بسیار مهم است و نشان می دهد که از نظر ایران بحران قفقاز راه حل نظامی ندارد. مزیت های این کریدور از نظر تجاری چنان زیاد است که می تواند نگرانی های هویتی و ژئوپولیتیکی را کم اثر کند.
‌اما باید با این خبر محتاطانه برخورد کرد. شاید یک بازی رسانه ای برای فشار بر ارمنستان و حتی روسیه باشد. اما اگر درست باشد نشانه بسیار مهمی از تلاش ترکیه و آذربایجان برای رفع نگرانی های ایران است. ظاهرا ایران در گذشته هم چنین پیشنهادی داده بود. باید منتظر واکنش ها به این خبر باشیم.
تحقق این پیشنهاد تحولی بزرگ در روابط ایران با ترکیه از یک سو و افزایش نقش آن در قفقاز جنوبی از سوی دیگر خواهد بود.
  • نویسنده :
  • منبع :