19 دی: بیمارستان امام رضا(ع) تبریز به عنوان مرکز اصلی بستری و درمان مبتلایان به کرونا این روزها شاهد بی خطرسازی حجم انبوهی از پسماندهای کرونایی است که در دمای ۱۲۱-۱۲۳ درجه سانتیگراد به مدت ۲۰ دقیقه بخار می دهند و سپس توسط سازمان پسماند شهرداری تبریز معدوم می شوند.

تصاویر: معدوم سازی پسماندهای کرونایی

تصاویر: معدوم سازی پسماندهای کرونایی

تصاویر: معدوم سازی پسماندهای کرونایی

تصاویر: معدوم سازی پسماندهای کرونایی

تصاویر: معدوم سازی پسماندهای کرونایی

تصاویر: معدوم سازی پسماندهای کرونایی

تصاویر: معدوم سازی پسماندهای کرونایی

تصاویر: معدوم سازی پسماندهای کرونایی

تصاویر: معدوم سازی پسماندهای کرونایی

تصاویر: معدوم سازی پسماندهای کرونایی

  • نویسنده :
  • منبع : انتخاب