۱۹ دی: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم از تولید بیش از ۶ هزار تن کود سولفات پتاسیم یارانه‌ای مورد نیاز کشور طی سال جاری در استان قم خبر داد.
حسین زند درباره تأمین و تدارک کودهای پتاسه یارانه‌ای مورد نیاز کشور از محل تولیدکنندگان داخلی افزود: طی امسال قرارداد تولید بیش از ۶ هزار تن کودهای پتاسه با تولید کنندگان کودهای شیمیایی داخل استان قم جهت تأمین نیاز کشور منعقد شده است که از محل آن تاکنون حدود ۶ هزار تن تولید و توزیع شده است و مابقی آن نیز طی برنامه زمانبندی شده به انجام خواهد رسید.
وی گفت: در راستای اجرای سیاست های خودکفایی کشور دربخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی کودهای شیمیایی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طی قرارداد با تولیدکنندگان داخلی، کودهای شیمیایی مورد نیاز کشور تأمین می‌شود.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم اقدامات انجام شده طی سال‌های اخیر در تولید و خودکفایی کودهای فسفاته و پتاسه را کم سابقه و بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات به عمل آمده از سال ۹۷ تاکنون بیش از ۳۰ هزار تن کودهای پتاسه مورد نیاز بخش کشاورزی کشور از محل قراردادهای منعقده واحدهای تولید کننده در استان قم تولید و در سطح کشور توزیع شده است.
زند گفت: درحال حاضر ۹۰ درصد کودهای شیمیایی یارانه‌ای مورد نیاز کشور از طریق تولیدکنندگان داخلی تولید و تأمین می‌شود و ۱۰ درصد نیاز کشور سهم واردات است که طبق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده ظرف سه سال آینده نه تنها صد درصد نیاز کشور در داخل کشور تأمین و تولید خواهد شد بلکه امکان صادرات مازاد نیاز داخلی این نوع کودها نیز فراهم می‌شود.

  • نویسنده :
  • منبع :