شرکت-خدمات-حمایتی-کشاورزی-استان-قم
70 درصد از قیمت کودهای یارانه‌ای را دولت پرداخت می‌کند 26 اسفند 1402
70 درصد از قیمت کودهای یارانه‌ای را دولت پرداخت می‌کند

70 درصد از قیمت کودهای یارانه‌ای را دولت پرداخت می‌کند

19 دی: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم گفت: 70 درصد قیمت کودهای یارانه‌ای در قالب یارانه و حمایت دولت از کشاورزان پرداخت می‌شود و کشاورز تنها 30 درصد بهای تمام شده آن را می‌پردازد. بعنوان مثال قیمت هر کیسه 50 کیلویی کود ازته 700 تا 800 هزار تومان تمام می‌شود در حالیکه تحویل تحویل کشاورز سر مزرعه 150 هزار تومان است.

کشاورزی دقیق با سامانه پهنه‌بندی و توزیع هدفمند کود یارانه‌ای 10 اسفند 1402
کشاورزی دقیق با سامانه پهنه‌بندی و توزیع هدفمند کود یارانه‌ای

کشاورزی دقیق با سامانه پهنه‌بندی و توزیع هدفمند کود یارانه‌ای

۱۹ دی: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم گفت: کود یارانه ای تنها بر اساس اطلاعات سامانه پهنه بندی و بر اساس الگوی کشت توزیع می‌شود.

تولید بیش از ۶ هزار تن کود پتاسه در قم 22 بهمن 1402
تولید بیش از ۶ هزار تن کود پتاسه در قم

تولید بیش از ۶ هزار تن کود پتاسه در قم

۱۹ دی: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم از تولید بیش از ۶ هزار تن کود سولفات پتاسیم یارانه‌ای مورد نیاز کشور طی سال جاری در استان قم خبر داد.

افزایش ۱۰۰ درصدی توزیع کودهای یارانه‌ای برای کشت گندم در قم 9 بهمن 1402
افزایش ۱۰۰ درصدی توزیع کودهای یارانه‌ای برای کشت گندم در قم

افزایش ۱۰۰ درصدی توزیع کودهای یارانه‌ای برای کشت گندم در قم

۱۹ دی: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم از رشد ۱۰۰ درصدی توزیع و مصرف کودهای کشاورزی یارانه‌ای در کشت پائیزه گندم در استان قم طی امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.

۱۶ هزار تن کود یارانه‌‌ای برای کشاورزان قم تأمین شد 30 دی 1402
۱۶ هزار تن کود یارانه‌‌ای برای کشاورزان قم تأمین شد

۱۶ هزار تن کود یارانه‌‌ای برای کشاورزان قم تأمین شد

۱۹ دی: مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم گفت: در ۹ ماهه ابتدای امسال بیش از ۱۶ هزار تن کود برای استان قم تأمین و تدارک شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۵ درصد رشد داشته‌ است.