19 دی: رئیس سازمان محیط زیست گفت: حقابه محیط زیست را از توافق ایران و افغانستان جدا کردیم.
«علی سلاجقه» رئیس سازمان محیط زیست در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: درخصوص هیرمند هنوز اتفاقی خاصی نیفتاده است و مرتب جلسات توسط وزرات نیرو برگزار می‌شود ولی حقابه محیط زیست را تفکیک کردیم و به نفر دوم طالبان اعلام شده است که حقابه محیط زیست باید از توافق ایران و افغانستان جدا شود منتظر هستیم کارگروه آنها به ایران بیایند و موضوع را بررسی کنند.
سلاجقه بیان کرد: هفته قبل از روند احیای دریاچه ارومیه بازدید کردم. قبل از بارش های اخیر تالاب های ۱۱ گانه اغماری دریاچه ارومیه وضعیت مناسبی داشت و از لحاظ حیات وحش وضعیت‌مناسب بود. با بارش های اخیر نیز تراز دریاچه ارومیه به ۱.۵ میلیارد مترمکعب رسیده است و آب از دو سد شهید کاظمی و سد بوکان رها سازی شده است. وزارت نیرو پای کار است و حقابه را رعایت می‌کند.

  • نویسنده :
  • منبع :