19 دی: وزیر ورزش گفت: برای اولین‌بار در راستای درخواست جامعه ورزش، ورزشگاه شهید شیرودی را به عنوان حوزه اخذ رای جامعه ورزش اختصاص دادیم تا ورزشکاران و جامعه ورزش حضور پیدا کنند.
«کیومرث هاشمی» وزیر ورزش و جوانان در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم مانند همیشه حضور پرشوری در این دوره از انتخابات خواهند داشت. برای اولین‌بار در راستای درخواست جامعه ورزش، ورزشگاه شهید شیرودی را به عنوان یک حوزه انتخابیه حوزه ورزش اختصاص دادیم تا ورزشکاران و جامعه ورزش حضور پیدا کنند.
وی در ادامه افزود: خانواده ورزش در سراسر کشور مصمم است که در انتخابات حضور پررنگی داشته باشد و در تعیین سرنوشت خود سهیم باشد.

  • نویسنده :
  • منبع :