خبر اول
ورزشکاران
آغاز واکسیناسیون ورزشکاران از ۱۵ فروردین ماه 1 فروردین 1400
آغاز واکسیناسیون ورزشکاران از ۱۵ فروردین ماه

آغاز واکسیناسیون ورزشکاران از ۱۵ فروردین ماه

19 دی: معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای گفت: با رعایت پروتکل های بهداشتی خوشبختانه کمترین آسیب را به ویژه در بین ورزشکاران حرفه ای داشتیم. علیرغم اینکه ۲۱ لیگ را با کمک فدراسیون ها و کسب مجوز از ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار کردیم اما بسیار اندک بود تعداد ورزشکارانی که به کرونا مبتلا شده باشند.