19 دی: دبیر اسبق انجمن تصفیه کنندگان شکر گفت: با توجه به حجم واردات شکر پیش بینی می‌شود که در ماه رمضان مشکلی در تامین شکر و نوسان قیمت نداشته باشیم.
غلامحسین بهمنی، دبیر اسبق انجمن تصفیه کنندگان شکر گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا برای خرید شکر در ماه رمضان پیش بینی می شود که میزان مصرف در ماه رمضان به ۲۴۰ هزار تن برسد.
به گفته او، در حال حاضر ۲ تا ۳ محموله کشتی شکر در بنادر در حال تخلیه است که با استمرار روند واردات، نگرانی برای تامین شکر ماه رمضان نداریم.
بهمنی ادامه داد: همه ساله در ۶ ماهه اول سال مصرف شکر نسبت به ۶ ماهه دوم بالاتر است به طوریکه ماهانه ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تن شکر مصرف می شود. از این رو واردات مستمر از التهاب و نوسان قیمت در بازار جلوگیری می کند.
دبیر اسبق انجمن تصفیه کنندگان شکر افزود: طبق آمار سال گذشته یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن شکر تولید شد که بر این اساس یک میلیون تن کسری نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود.
او گفت: با توجه به حجم واردات و تخلیه ۲ تا ۳ محموله کشتی در بنادر نگرانی برای تامین شکر ماه رمضان و نوسان قیمت نداریم.

  • نویسنده :
  • منبع :