19 دی: مدیرکل منابع طبیعی استان قم گفت: روز گذشته، بمناسبت روز طبیعت هزار نهال طاق در روستای حسین آباد میش مست و هزار نهال بادام کوهی در روستای نایه کاشته شد.
محمد شعاعی، مدیرکل منابع طبیعی استان قم گفت: با توجه به وجود عرصه‌های بیابانی در اطراف استان قم به مناسبت روز طبیعت هزار اصل نهال طاق در روستای حسین آباد میش مست بخش مرکزی و هزار اصل نهال بادام کوهی در روستای نایه از بخش خلجستان با مشارکت اهالی روستا کاشته شد.
شعاعی افزود: نهال طاق از گونه‌های گیاهی مقاوم به کم آبی، گرما و خشکسالی است که پس از دو سال آبیاری در فصل گرم سال با محیط سازگار و با سطح پوشش بالا از جابجایی خاک و ماسه در منطقه جلوگیری می‌کند.

  • نویسنده :
  • منبع :