19 دی آنلاین: رئیس اداره دارو سنتی، اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: زالوی طبی عرضه شده در داروخانه مورد تأیید است.
مریم مشهود با اشاره به اینکه زالوی طبی عرضه شده در داروخانه مورد تأیید است، اظهار کرد: بر اساس اعلام دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت در حال حاضر صرفاً متخصصان طب ایرانی، مجوز استفاده از زالو درمانی را دارند و اگر در دستورالعمل‌ها بازنگری شود طبیعتاً در شناسنامه و استاندارد خدمت زالودرمانی هم تغییراتی لحاظ خواهد شد.
رئیس اداره دارو سنتی، اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو ادامه داد: صرفاً زالوی طبی عرضه شده در داروخانه واجد برچسب اصالت، مورد تأیید سازمان غذا و دارو برای تجویز و استعمال خواهد بود چرا که تحت نظارت مسئول فنی، شخص حقوقی یا شرکت دارای مجوز بسته بندی و کد IRC است.
وی با هشدار نسبت به موارد فاقد مجوز در حوزه درمان و پرورش زالو افزود: در کمیته ملی زالوی طبی که در فروردین ماه سال جاری و با هدف تسهیل کسب و کار و تحقق شعار "رشد تولید با مشارکت مردم" در حوزه پرورش زالو برگزار شد موافقت به‌عمل آمد که با بازنگری همه اعضای کمیته ملی در فرآیند صدور مجوزها، مسیر دریافت مجوز برای متقاضیان تسهیل شود و پس از استعلام از ارگان‌های ذیربط، صدور مجوز نهایی زالوی طبی فقط از سوی یک سازمان صورت گیرد.
  • نویسنده :
  • منبع :