19 دی آنلاین: مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی گلستان با اشاره به درگیری تمام سطح ۳۸۰ هزار هکتار مزارع گندم استان با آفات و بیماری، گفت: سطح کنترل بیماری‌های مزارع گندم استان به ۵۵۵ هزار هکتار رسید و طبق پیش‌بینی خسارات جدی فقط مربوط به کمتر از ۲ درصد از این مزارع می‌شود.
کیانوش حق‌نما در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: امسال تمام مزارع گندم گلستان به غیر از علف‌های هرز درگیر ۱۰ نوع آفت و بیماری از جمله «فوزاریوم خوشه، سپتوریوز برگی، زنگ زرد، زنگ قهوه‌ای، سفیدک‌های سطحی و لکه خرمایی» شدند که در ۱۲ سال اخیر در تاریخ کشاورزی استان بی سابقه بود.
وی گفت: کشاورزان برای پیشگیری از خسارات اقتصادی، ۲ تا چهار مرحله عملیات سم‌پاشی به طور کلی در سطح ۵۵۵ هزار هکتار انجام دادند که بیشترین آن با ۲۸۰ هزار هکتار مربوط به زنگ زرد و ۱۳۰ هزار هکتار فوزاریوم خوشه است.
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به اینکه سم پاشی‌ها به موقع جلو بروز خسارت سنگین را گرفته است، افزود: در نتیجه سم پاشی بیماری‌ها در ۳۵ درصد از مزارع تحت کنترل قرار دارد و هیچ گونه آلودگی در آنها دیده نمی‌شود و در ۴۵ درصد مزارع بیماری در حد خفیف وجود دارد اما تاکنون خسارت اقتصادی وارد نشده است.
حق نما ادامه داد: درگیری بیماری در ۱۸ درصد از مزارع گندم گلستان در حد متوسط است و برای کمتر از ۲ درصد احتمال خسارت پیش‌بینی می‌شود لذا سم‌پاشی‌ها همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به نقش تغییرات اقلیمی و شرایط آب و هوایی در ظهور زود هنگام علف‌های هرز و بیماری‌ها، افزود: همین عامل باعث مبارزه در بازه زمانی زودتر نسبت به سال زراعی گذشته شده است.

  • نویسنده :
  • منبع :