19 دی آنلاین: در زمان حاضر با وجود ۳۱میلیارد و ۲۰میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای کشور، ۶۲درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۳۸درصد این ظرفیت خالی است.
در 210 روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه 1402 تا اول اردیبهشت 1403) در مجموع 25 میلیارد و 30 میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به ورودی 27 میلیارد و 550 میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، کاهشی 9درصدی داشته است.
همچنین در این مدت، به‌منظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و مباحث زیست‌محیطی، 15 میلیارد و 710 میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است که نسبت به خروجی 15 میلیارد و 660 میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، مقادیر تقریباً برابری را نشان می‌دهد.
در زمان حاضر با وجود 31 میلیارد و 20 میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای کشور، 62 درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و 38 درصد این ظرفیت خالی است.
میزان ذخایر آبی سدها در روز اول اردیبهشت 1402 بالغ بر 30 میلیارد و 980 میلیون مترمکعب بود، که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشان‌دهنده برابری میزان ذخایر سدها با روز مشابه سال قبل است.
وضعیت سدهای مهم کشور در تأمین آب شرب و کشاورزی در جدول زیر آورده شده است.

  • نویسنده :
  • منبع :