19 دی آنلاین: رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان از بررسی وضعیت بخش های مختلف باغ پرندگان قم از لحاظ ساختار فیزیکی، محل های نگهداری و از جنبه های بهداشتی در جلسه ای با حضور برخی مدیران و کارشناسان دامپزشکی استان خبرداد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان قم، دکتر سید محمدرضا مرعشیان رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان از بررسی وضعیت بخش های مختلف باغ پرندگان قم از لحاظ ساختار فیزیکی، محل های نگهداری و از جنبه های بهداشتی در جلسه ای با حضور دکتر سید مهدی سرکشیک مدیرکل دامپزشکی استان، معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان، نماینده ی تام الاختیار شهرداری قم، مدیریت باغ پرندگان و برخی مدیران و کارشناسان دامپزشکی استان برگزار گردید خبر داد.
دکتر مرعشیان گفت: پس از بازدیدهای نظارتی انجام شده جهت تمدید پروانه ی بهداشتی باغ پرندگان توسط کارشناسان اداره کل دامپزشکی، این اداره بر آن شد تا جلسه ی هماهنگی در این زمینه برگزار و پس از همفکری، تصمیمات مناسب در زمینه ی اقدامات اصلاحی قابل اجرا اتخاذ گردد.
وی در این جلسه خاطرنشان کرد عملکرد شهرداری قم و مدیریت باغ پرندگان از آغاز فعالیت تا کنون مناسب بوده و اظهار امیدواری کرد تا این رویه به شکل مطلوب ادامه یابد.
لازم به توضیح است مجموعه ی باغ پرندگان قم در زمینی به مساحت 6 هکتار در میدان مفید قم قرار دارد که فعالیت خود را از سال 1400 با مدیریت شهرداری قم و همکاری اداره کل محیط زیست استان و صدور پروانه ی بهداشتی بهره برداری توسط اداره کل دامپزشکی استان اغاز نموده و پذیرای مردم و بازدیدکنندگان می باشد.

  • نویسنده :
  • منبع :