19 دی آنلاین: مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم از خرید چند دستگاه اتوبوس برقی و آغاز اجرای طرح آزمایشی آن در سطح شهر قم خبر داد.
علی نیک ظهر در گفت‎‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر با هماهنگی‌های صورت گرفته با کل کشور و شهرداری قم چند دستگاه اتوبوس برقی برای شهر قم خریداری شده و به صورت آزمایشی در حال فعالیت هستند و در نقاط مختلف سطح شهر و نقاط دارای ارتفاع شیب آزمایش می‌شوند.
مدیرعامل سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری قم با بیان اینکه ساختار اتوبوس‌های برقی دارای تفاوت‌های فنی با اتوبوس‌های دیزلی است، ابراز کرد: برای سازمان بودجه ۴۰۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است که پس از اتخاذ تصمیماتی در خصوص خرید اتوبوس‌های برقی با دیزلی اقداماتی انجام خواهد شد.
نیک بیان کرد: استفاده از اوراق مشارکت بر حسب دستور شهردار قم و خرید ۵۰ دستگاه اتوبوس تا پایان سال جاری در دستور کار سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری قم قرار دارد.
مدیرعامل سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری قم خاطرنشان کرد: در راستای افزودن ناوگان‌های حمل و نقلی از چند شرکت تولید اتوبوس برقی بازدید به عمل آمده تا خرید از شرکت‌های داخلی انجام شود.

  • نویسنده :
  • منبع :