19 دی آنلاین: عضو کابینه دولت سیزدهم به توئیت خبرگزاری خبرآنلاین درباره کاندیداهای دولتی در انتخابات واکنش نشان داد.
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به توئیت خبرگزاری خبرآنلاین درباره کاندیداهای دولتی در انتخابات ریاست جمهوری و مدعیان میراث دولت سیزدهم، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
از بین ۵ کاندیدای عضو دولت در رقابت نهایی فقط یک نفر حضور خواهد داشت.


  • نویسنده :
  • منبع :