19 دی: صف‌های طولانی و البته جنجال برانگیز خرید ارز سهمیه‌ای از صرافی‌های بانکی، واکنش بانک مرکزی را به همراه داشت و موجب توقف فروش ۲۲۰۰ دلار ارز سهمیه‌ای به هر فرد شد.

بانک مرکزی با افزایش قیمت دلار در بازار، از ظهر روز سه‌شنبه به صرافی‌های بانکی دستور داد که دیگر مانند قبل نسبت به فروش ۲۲۰۰ دلار به هر فرد اقدام نکنند. در شیوه سوداگران، از کارت‌های ملی اجاره‌ای استفاده می‌شد.

بر اساس این گزارش، فروش دو هزار و ۲۰۰ دلار ارز سهمیه‌ای حذف شده است و بقیه مصارف ۲۳گانه ارز همچنان برقرار بوده و توسط صرافی‌ها پرداخت می‌شود.

بررسی های میدانی امروز (چهارشنبه) حاکی است از آنجا که بخش زیادی از تقاضا در روزهای اخیر، تقاضای غیرواقعی و کاذب بوده، حذف ۲۲۰۰ ارز با کارت ملی موجب از بین رفتن صف‌ها در مقابل صرافی‌ها شده، آرامش در بازار برقرار بوده و روال عادی تامین نیازهای واقعی ادامه دارد.

این در حالی است که فروش ۲۲۰۰ دلار با کارت ملی که اکنون حذف شده است، فقط سرفصل «سایر» بوده و بقیه مصارف ۲۳گانه ارز برقرار بوده و توسط صرافی‌ها پرداخت می‌شود.

سرفصل سایر هم یک پیشنهاد اضافی بوده که با توجه به سوداگری و سفته بازی یاد شده، از سوی بانک مرکزی حذف شد.

بر این اساس پرداخت ارز در سایر سرفصل های ۲۳ گانه خدماتی به روال سابق ادامه خواهد داشت.

همچنین تامین ارز تقاضای تجاری و بازرگانی از طریق سامانه نیما در حال انجام است.

شایان ذکر است، همه معاملات ارز اشخاص توسط صرافی‌ها در سیستم‌ها و سامانه‌های مربوطه ثبت و به نهادهای نظارتی اعم از سازمان امورمالیاتی، سازمان هدفمندی یارانه ها و غیره ارسال می‌شود.

  • نویسنده :
  • منبع :