19 دی آنلاین: مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: یک شرکت دارویی متخلف به دلیل ایفا نکردن تعهدات ارزی ۱۶۴ میلیارد ریالی جریمه شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی قم، تقی حسام در این زمینه افزود: پرونده تخلف اجرا نشدن تعهدات یک شرکت دارویی واردکننده اقلام سلامت محور برای دریافت ۱۱۳ هزار و ۶۲ یورو معادل ۴۱ میلیارد و ۱۰۱ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: شعبه به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر بازگرداندن عین ارز ایفای تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی به مدت ۶ ماه، شرکت متخلف را به پرداخت ۸۲ میلیارد و ۲۰۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
به گفته وی، شعبه همچنین با توجه به مدارک موجود در پرونده که متخلف شخص حقوقی است را به پرداخت ۸۲ میلیارد و ۲۰۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر حداکثر جریمه نقدی برای شخص حقیقی محکوم کرد.
حسام گفت: شعبه متخلفان را جمعا به پرداخت ۱۶۴ میلیارد و ۴۰۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
وی خاطرنشان کرد: با گزارش بانک اقتصاد نوین پیرامون اجرا نکردن تعهدات شرکت خاطی در قبال دریافت ارز، پرونده این تخلف برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال شد.
بر اساس این گزارش، این شرکت قرار بود نوعی دارو را وارد کشور کند، ولی بانک با بررسی مستندات موجود در سامانه ثبت سفارش متوجه شد که شرکت به تعهد خود عمل نکرده است.
جزای نقدی، فرجام گرانفروشی
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از جریمه ۱۶ میلیارد ریالی برای یک غرفه عرضه کننده سوهان به دلیل گرانفروشی خبر داد.
حسام افزود: پرونده تخلف گرانفروشی انواع سوهان در یک غرفه مجتمع بین راهی به ارزش ۶۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان قم رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام گرانفروشی را محرز و علاوه بر ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول، متخلف را به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۷۳۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲۵ برابر ارزش تخلف گرانفروشی محکوم کرد.
وی ادامه داد: با گزارش بازرسان اداره کل صمت پیرامون عرضه و فروش انواع سوهان در این غرفه بیش از نرخ‌های تعیین شده، پرونده این تخلف برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال شد.
  • نویسنده :
  • منبع :