19 دی آنلاین: مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت استفاده از روغن‌های مختلف روی پوست را برای دور کردن پشه آئدس فاقد شواهد علمی مستند دانست.
این روزها تب دنگی حسابی سر و صدا کرده و این بیماری تبدیل به روشی برای کاسبی بسیاری از افراد شده است.
اگر سری به فضای مجازی بزنید با تبلیغات مختلف فروش روغن برای دفع پشه مواجه می‌شوید.
به عنوان مثال فردی روغن دفع پشه آئدس را به قیمت ۱۷۸ هزار تومان می‌فروشد.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت استفاده از روغن‌های مختلف روی پوست را برای دور کردن پشه آئدس فاقد شواهد علمی مستند دانست.

  • نویسنده :
  • منبع :