19 دی آنلاین: معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال از ارائه خدمات هویتی ویژه در منزل به جانبازان، معلولین و سالمندان توانخواه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، هاشم کارگر گفت: در راستای رفع مشکلات هویتی و شناسنامه ای جانبازان، معلولین و سالمندان توانخواه، ادارات ثبت احوال، نسبت به اعزام نیرو برای ارائه خدمات هویتی به این افراد در منزل اقدام می کنند.
وی افزود: با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور و از طریق معرفی مراکز بهزیستی و آسایشگاهها، ارتباط دو سویه بین این مراکز و ادارات ثبت احوال برقرار شده و همکاران ما برای ارائه خدمات هویتی در محل این مراکز حاضر می شوند.
کارگر بیان کرد: این سازمان آمادگی دارد در صورت نیاز جانبازان، معلولین و سالمندان توانخواه به خدمات هویتی در منزل، ضمن هماهنگی با نزدیک ترین اداره ثبت احوال محل سکونت، نسبت به اعزام همکاران و اخذ درخواست از متقاضیان اقدام کند.

  • نویسنده :
  • منبع :