19 دی: سخنگوی وزارت امور خارجه در پی وقوع سیل و رانش زمین با مردم و دولت ویتنام ابراز همدردی کرد.

«سعید خطیب زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه در پی وقوع سیل و رانش زمین در ویتنام که دهها کشته، مفقود و خسارات مادی فراوانی بر جای گذاشت، با دولت و مردم ویتنام ابراز همدردی کرد.

رویترز در باره حادثه نوشته که شمار قربانیان سیل و رانش زمین در هفته های اخیر به ۱۱۱ تن رسیده و ۲۲ نفر نیز مفقود شده اند.

رییس صلیب سرخ ویتنام نیزدراین باره گفت: سیلابهای اخیر جزو ویرانگرترین سیل های ویتنام در چند دهه اخیر است.

سیلابهای هفته های اخیر تاکنون بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع و ۶۹۱ هزار راس احشام و ماکیان را نیز از بین برده است.

  • نویسنده :
  • منبع :