آموزشگاه
استفاده رایگان بازنشستگان از دوره‌های فنی و حرفه‌ای 19 خرداد 1400
استفاده رایگان بازنشستگان از دوره‌های فنی و حرفه‌ای

استفاده رایگان بازنشستگان از دوره‌های فنی و حرفه‌ای

19 دی: مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: بازنشستگان، همسر و فرزندان آنها می‌توانند از خدمات آموزشی مراکز دولتی آموزش فنی و حرفه ای (درصورت داشتن ظرفیت) به صورت رایگان و در آموزشگاه های آزاد (دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای) با ارائه ۵ تا ۳۰ درصد تخفیف استفاده کنند.