خبر اول
اخترشناسی
ابرماه توت فرنگی شامگاه سه‌شنبه آسمان‌ را درخشان می‌کند 23 خرداد 1401
ابرماه توت فرنگی شامگاه سه‌شنبه آسمان‌ را درخشان می‌کند

ابرماه توت فرنگی شامگاه سه‌شنبه آسمان‌ را درخشان می‌کند

19 دی: کسانی که آسمان را رصد می‌کنند، شامگاه سه‌شنبه می‌توانند اولین ابَرماه از سه ابرماه تابستانی معروف به ابرماه توت فرنگی را مشاهده کنند.