استفاده-ابزاری-از-دین
هاشمی و توطئه بدبینی به روحانیت 19 دی 1401
هاشمی و توطئه بدبینی به روحانیت

هاشمی و توطئه بدبینی به روحانیت

آیت الله هاشمی رفسنجانی، خطر استفاده ابزاری از دین و نهاد روحانیت را همچون مبارزه رضاخان با حوزه و نمادهای دینی و حتی خطرناک‌تر از آن می‌دانستند و مکرراً نسبت به تأثیر این‌گونه اقدامات در دین‌گریزی و روحانیت ستیزی جامعه بخصوص نسل جوان در آینده هشدار می‌دادند.