خبر اول
اسلامشهر
جهانگیری: آمریکا مجبور به برگشت به برجام و لغو تحریم‌ها است 10 فروردین 1400
جهانگیری: آمریکا مجبور به برگشت به برجام و لغو تحریم‌ها است

جهانگیری: آمریکا مجبور به برگشت به برجام و لغو تحریم‌ها است

19 دی: معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه آمریکایی ها خود به این نتیجه رسیده اند که فشارهای حداکثری به شکست رسیده است، گفت: آمریکا مجبور است به برجام بازگردد و تحریم ها را لغو کند.