خبر اول
اسلو
زنان هیات اعزامی طالبان به اسلو درخواست پناهندگی داده‌اند 17 بهمن 1400
زنان هیات اعزامی طالبان به اسلو درخواست پناهندگی داده‌اند

زنان هیات اعزامی طالبان به اسلو درخواست پناهندگی داده‌اند

19 دی: یکی از مسؤولان وزارت خارجه افغانستان از درخواست پناهندگی زنان هیات اعزامی طالبان به نروژ خبر داد.