خبر اول
اشتباه
نحوه برخورد والدین با اشتباهات کودکان 12 خرداد 1400
نحوه برخورد والدین با اشتباهات کودکان

نحوه برخورد والدین با اشتباهات کودکان

19 دی: کودک با اشتباه کردن رفتارهای صحيح را یاد می‌گیرد، اما رفتار والدین در این زمینه بسیار تاثیرگذار است و موجب یادگیری درست یا غلط در کودک می‌شود.