افطار
مشهد، میزبان فینال جام حذفی 6 شهریور 1399
مشهد، میزبان فینال جام حذفی

مشهد، میزبان فینال جام حذفی

19 دی: محل برگزاری دیدار نهایی جام حذفی فوتبال مشخص شد.