امیر-مسعودی
بازگشت سیاست خارجی کشور بر مدار عقلانیت 21 اسفند 1401
بازگشت سیاست خارجی کشور بر مدار عقلانیت

بازگشت سیاست خارجی کشور بر مدار عقلانیت

گاهی تکلیف شرعی حکم به استعفا از مسئولیت می‌کند 3 اسفند 1401
گاهی تکلیف شرعی حکم به استعفا از مسئولیت می‌کند

گاهی تکلیف شرعی حکم به استعفا از مسئولیت می‌کند

برخی از شما حداقل در پست‌ها و مسئولیت‌های که اشغال کرده‌اید تخصص ندارید، پس همان‌طور که در زمان قبول مسئولیت، تکلیف شرعی را بهانه قبول آن می‌کنید، امروز هم برای اثبات تعهد و تقوای خود به توصیه‌های سابقون انقلاب عمل کنید و در آستانه سال جدید، با استعفای خود همزمان علاوه بر شوک مثبت دادن به وضعیت کشور، علی‌الخصوص اوضاع اقتصادی، یک عیدی دلچسب نیز به مردم دهید و همچنین بر تعهد خود هم مهر تأیید بزنید.

قدر امر به معروف را بیشتر بدانیم 1 شهریور 1401
قدر امر به معروف را بیشتر بدانیم

قدر امر به معروف را بیشتر بدانیم

یک بام و دو هوای مجلس انقلابی! 30 مرداد 1401
یک بام و دو هوای مجلس انقلابی!

یک بام و دو هوای مجلس انقلابی!