خبر اول
انگل
تکذیب شایعه بروز وبا و وجود انگل در آب اهواز 8 تیر 1400
تکذیب شایعه بروز وبا و وجود انگل در آب اهواز

تکذیب شایعه بروز وبا و وجود انگل در آب اهواز

19 دی: معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در خصوص اخبار منتشرشده مبنی بر بروز بیماری وبا و وجود انگل "فاسیولا هپاتیکا" در آب‌های اهواز توضیحاتی ارائه کرد.