خبر اول
بدمینتون
ثریا آقایی المپیکی شد/ یک سهمیه غیر منتظره برای ایران 5 تیر 1400
ثریا آقایی المپیکی شد/ یک سهمیه غیر منتظره برای ایران

ثریا آقایی المپیکی شد/ یک سهمیه غیر منتظره برای ایران

19 دی: بدمینتون ایران موفق به کسب سهمیه المپیک توکیو در بخش زنان شد.