بیمارستان
18 ماه حبس برای فرد متهم به ترور ترامپ 7 اردیبهشت 1399
18 ماه حبس برای فرد متهم به ترور ترامپ

18 ماه حبس برای فرد متهم به ترور ترامپ

یک شهروند آمریکایی به دلیل تهدید دونالد ترامپ رییس جمهوری این کشور به ترور، به ۱۸ ماه حبس محکوم شد.