بیکاری
آمریکا از برگزاری مانورهای نظامی در خلیج فارس خبر داد 4 خرداد 1399
آمریکا از برگزاری مانورهای نظامی در خلیج فارس خبر داد

آمریکا از برگزاری مانورهای نظامی در خلیج فارس خبر داد

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) از برگزاری رزمایش نظامی در ماه می جاری در آب‌های خلیج فارس خبر داد.