خبر اول
تبرئه
حمید صفت، رپر معروف از اتهام قتل عمد تبرئه شد 11 مهر 1400
حمید صفت، رپر معروف از اتهام قتل عمد تبرئه شد

حمید صفت، رپر معروف از اتهام قتل عمد تبرئه شد

19 دی: حمید صفت، رپر معروف که از مدتی قبل به اتهام قتل پدرخوانده‌اش بازداشت شده و یک مرتبه به قصاص محکوم شده بود با رای قضات دادگاه کیفری یک استان تهران از اتهام قتل عمد تبرئه شد، تا امیدهایش برای آزادی پررنگ شود.