خبر اول
تمدن-سازی
«تمدن سازی» اثبات هویت ملی و ظهور انسانیت و ارزش‌های متعالی است 10 آذر 1400
«تمدن سازی» اثبات هویت ملی و ظهور انسانیت و ارزش‌های متعالی است

«تمدن سازی» اثبات هویت ملی و ظهور انسانیت و ارزش‌های متعالی است

19 دی: یک استاد حوزه و دانشگاه گفت: معارف قرآنی و آموزه‌های سنت نبوی مهم‌ترین منبع معرفتی و اعتقادی و هویتی تمدن سازی اسلامی است.

«تمدن سازی» رهیافت قطعی همه ملت‌های قدرتمند است 4 آذر 1400
«تمدن سازی» رهیافت قطعی همه ملت‌های قدرتمند است

«تمدن سازی» رهیافت قطعی همه ملت‌های قدرتمند است

19 دی: یکی از اساتید حوزه و دانشگاه گفت: رهیافت تمدن سازی پروژه ذهنی همه ملت‌هایی است که در رقابت های تمدنی صاحب امکانات و عناصر قدرت هستند.

اصول ده گانه منشورِ تمدن سازی انقلاب اسلامی 30 آبان 1400
اصول ده گانه منشورِ تمدن سازی انقلاب اسلامی

اصول ده گانه منشورِ تمدن سازی انقلاب اسلامی

19 دی:‌ یکی از اساتید حوزه و دانشگاه گفت: منشور تمدن سازی انقلاب اسلامی بر ده اصل اساسی استوار است و همین اصول، اساس فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی هستند.