خبر اول
توت
توت روند پیر شدن را کند می‌کند 11 اردیبهشت 1400
توت روند پیر شدن را کند می‌کند

توت روند پیر شدن را کند می‌کند

19 دی: مدیر جهاد کشاورزی فردوس گفت: کار برداشت توت از اوایل اردیبهشت آغاز و تا اواسط خرداد ادامه دارد.