خبر اول
تومور
خارج کردن توده 6 کیلویی از شکم یک زن در اردبیل+عکس 14 بهمن 1399
خارج کردن توده 6 کیلویی از شکم یک زن در اردبیل+عکس

خارج کردن توده 6 کیلویی از شکم یک زن در اردبیل+عکس

19 دی: توده 6 کیلویی از شکم خانم 47 ساله اردبیلی خارج شد.