خبر اول
جعلیات
شعری جعلی به نام قیصر امین‌پور 11 تیر 1400
شعری جعلی به نام قیصر امین‌پور

شعری جعلی به نام قیصر امین‌پور

19 دی: خانواده قیصر امین‌پور با جعلی اعلام کردن یک شعر نسبت به منسوب کردن آن به این شاعر فقید واکنش نشان دادند.