جهاد-سازندگی
تاکید مخبر بر هدایت نقدینگی به سمت طرح های تولیدی 4 مهر 1401
تاکید مخبر بر هدایت نقدینگی به سمت طرح های تولیدی

تاکید مخبر بر هدایت نقدینگی به سمت طرح های تولیدی

19 دی: معاون اول رییس جمهور احیاء جهاد سازندگی را گامی در جهت جلب مشارکت مردم برای آبادانی کشور توصیف کرد و گفت: ایجاد یک جریان مردمی برای آبادانی کشور و هدایت نقدیندگی جامعه از نیازهای امروز کشور است.

مخبر: اراده دولت برای احیای جهاد سازندگی جدی است 30 مرداد 1401
مخبر: اراده دولت برای احیای جهاد سازندگی جدی است

مخبر: اراده دولت برای احیای جهاد سازندگی جدی است

19 دی: معاون اول رییس‌جمهور در جلسه‌ای با اعضای حقیقی شورای عالی جهاد سازندگی بر عزم و اراده جدی دولت برای احیای این جریان مردمی در کشور تاکید کرد.

جهاد سازندگی در کشور احیا می‌شود 9 مهر 1400
جهاد سازندگی در کشور احیا می‌شود

جهاد سازندگی در کشور احیا می‌شود

19 دی: رئیس جمهوری گفت: جهاد سازندگی باید احیا شود و ایجاد دوباره آن برای آباد کردن روستاها و مناطق محروم کشور لازم است.