حقیقت-غرب
پوستر جدید سایت رهبر انقلاب 7 مرداد 1401
پوستر جدید سایت رهبر انقلاب

پوستر جدید سایت رهبر انقلاب

۱۹ دی: رهبر انقلاب اسلامی، روز گذشته گفتند: حقیقت قدرت‌های غربی یک مافیا است که در رأس این مافیا صهیونیست‌ها و تجّار برجسته‌ی یهودی و سیاستمداران تابع اینها هستند، آمریکا هم ویترین‌شان است و همه جا پخشند.