خبر اول
خودکفایی
خودکفایی در زمینه‌های علمی و فناوری غرورانگیز است/ شکست فشار حداکثری 19 فروردین 1400
خودکفایی در زمینه‌های علمی و فناوری غرورانگیز است/ شکست فشار حداکثری

خودکفایی در زمینه‌های علمی و فناوری غرورانگیز است/ شکست فشار حداکثری

19 دی: رئیس جمهور گفت: برای ما ایرانیان بسیار غرور انگیز است که در زمینه‌های علمی و فناوری قدم به قدم در حال رسیدن به خودکفایی هستیم.

کلیپ دیدنی از بزرگترین بیمارستان سیار کشور 25 اسفند 1399
کلیپ دیدنی از بزرگترین بیمارستان سیار کشور

کلیپ دیدنی از بزرگترین بیمارستان سیار کشور

 اساس برای ما در کشور خنثی‌سازی تحریم‌ها است 2 دی 1399
اساس برای ما در کشور خنثی‌سازی تحریم‌ها است

اساس برای ما در کشور خنثی‌سازی تحریم‌ها است

19 دی: رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مبنا و اساس برای ما در کشور خنثی‌سازی تحریم‌ها است که حتی خنثی‌سازی تحریم راه را نیز برای رفع تحریم باز خواهد کرد.